Your browser does not support JavaScript!
 
指導單位:內政部建築研究所 主辦單位:社團法人台灣綠建築發展協會
協辦單位:財團法人台灣建築中心
 
 
 
 
 
 
 
 
群英榜
 
 
著作:土地開發實務作業手冊
開課前14天前完成報名程序,享早鳥優惠九折!
 
 
 
 
 
(105年6月24日前繳費者,,享早鳥優惠減價500元/人,兩人以上團報減價500元/人,最多減價1,000元/人。 )